pozycjonowanie poznań

Co oznacza pojęcia słowa kluczowego w pozycjonowaniu?

pozycjonowanie poznań Słowo kluczowe w pozycjonowaniu, inaczej keyword z angielskiego, jest to charakterystyczny ciąg znaków stosowany przez wyróżnik, wspomagający proces wyszukiwania danej informacji.

W rzeczywistości może być to cała fraza zawierająca kilka wyrazów, przykładowo „sprzedaż samochodów”.

Co ciekawe nazwy tej używa się w jej oryginale (keyw.

Widok do druku:

pozycjonowanie poznań