montaż paneli słonecznych toruń

Średnie gospodarstwo domowe potrzebuje okFotowoltaika to przyszłość zaopatrywania polskich domów

montaż paneli słonecznych toruń Średnie gospodarstwo domowe potrzebuje ok.

2 500 - 3 000 tysiące kWh energii rocznie.

W Polsce ok.

70% energii pozyskuje się węgla.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby fotowoltaika zaczęła odgrywać coraz większą rolę, a energia odnawialna była podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię.